ترجمه متون خود را به ما بسپارید…

ترجمه متون خود را به ما بسپارید…

ترجمه

زبان نباید مانعی برای ارتباط باشد بلکه باید به‌مثابۀ پلی برای ارتباط و دانش عمل کند. واژه برای کمک به تحویل نامه‌های رسمی، پژوهش یا طرح‌هایتان مترجمان متخصص را به خدمت گرفته‌است. شما می‌توانید مطمئن باشید که ترجمه‌هایتان دارای بالاترین استانداردها و بدون اشتباه خواهند بود. واژه پایبند به اصول اخلاقی است و هرگز متنی را که فاقد مفهوم و معنای اولیه‌اش باشد، تحویل ‌نخواهد داد. آنچه واژه را ممتاز و منحصربه‌فرد می‌سازد، بسته‌های ترجمه‌ای‌اش است که شامل بازبینی ویراستار متخصص پیش از تحویل خدمات می‌شود.

 

چه زبان‌هایی ترجمه و ارائه می‌شود؟‌

 • انگلیسی به فارسی
 • فارسی به انگلیسی
 • ترکی به انگلیسی
 • عربی به انگلیسی
 • عربی به فارسی
 • فارسی به عربی
 • فرانسوی به انگلیسی
 • فرانسوی به فارسی
 • فارسی به فرانسوی

نحوۀ کار

 • فایل خود رو ضمیمه کنید
 • مشخصات خود را وارد کنید
 • نرخ و زمان تحویل را دریافت کنید
 • بازخورد و درخواست بررسی خود را ارائه دهید