همکاری با ما

به تیم ما بپیوندید!

ممنونیم که واژه را انتخاب کردید. ما با کمال میل مایل به همکاری با شما هستیم. در صورتی که مایلید به عنوان ویراستار، مترجم، تولیدکننده‌ی محتوای آزاد با ما همکاری کنید، نامه‌ی پوششی (cover letter)  و سوابق خودتان (CV) را به آدرس ایمیل ما یعنی info@vajeh.org ارسال کنید. پس از این‌که که درخواستتان دریافت و بررسی شد، شما را از طریق ایمیل از تصمیممان مطلع خواهیم کرد.