ترجمه متون خود را به ما بسپارید

یک خط توضیح کوتاه در باره این سرویس نوشته شود.

کارگاه های آموزشی

واژه کارگاه‌های حرفه‌ای را در موضوعات زیر ارائه می‌دهد. در صورت برگزاری کارگاه عمومی، تاریخ و هزینه در وبسایت و کانال رسانه‌های اجتماعی واژه اعلام می‌شود. در تمام موارد دیگر می‌توانید برای تعیین و برگزاری کارگاه خصوصی و یا کاری متناسب با نیازها و اهدافتان با ما تماس بگیرید.

کارگاه‌های واژه

  • مبانی و اصول مکاتبه تجاری و کسب و کار به زبان انگلیسی
  • مبانی و اصول پژوهش دانشگاهی
  • قواعد استناد و منابع نویسی (MLA، APA، شیکاگو)
  • قواعد معرفی نامه